Entry data anggota perpustakaan yang melakukan peminjaman langsung pada Sistem Digilib ( 1 November s/d 15 November 2023) perpustakaan