Minangka Wanoja Budaya Jawa Barat Mimitran 2023

Minangka Wanoja Budaya Jawa Barat Mimitran 2023
dina kagiatan pasanggiri wanoja jajaka budaya jawa barat 2023 mugia katampi ku asta kasih, nitis asih clik putih clak herang panceg maneuh muru pangjugjugan, ajeg pengkuh nanjeur nanjungken budaya lemah cai sorangan adon ngaronjatken kebudayaan, malah mandar nangtung tur nyongcolong dina tarekah naratas jalan pikeun ngahontal tujuan