Test bacaan Al-Quran dan Asmaul Husna pada mahasiswa tingkat akhir Program Studi Sarjana Kes. Masyarakat STIKes Dharma Husada.

Program Studi Sarjana kesehatan masyarakat STIKes Dharma Husada Bandung, tidak hanya menjalankan pendidikan dan pengajaran yang berdampak pada peningkatan ilmu pengetahuan saja, namun juga peningkatan akhlak yang mulia. Apabila seseorang yang pada awalnya belum begitu mengetahui tentang ilmu agama, kemudian ia mempunyai niat untuk memperdalam ilmu agamanya, maka dengan seiring berjalannya waktu ia akan mengerti tentang ilmu agama. Selain itu moralnya juga menjadi lebih baik lagi. Pendidikan agama juga sebagai sarana untuk mempelajari aspek-aspek dalam kehidupan yang menjadikan mereka mempunyai dasar pemikiran yang kokoh. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah test bacaan Al-Quran dan Asmaul Husna pada mahasiswa tingkat akhir sebagai salah satu syarat kelulusan.

Disampaikan Humas STIKes Dharma Husada Bandung, 10 Agustus 2019.

Screenshot 20190810 120739 150x150 Test bacaan Al Quran dan Asmaul Husna pada mahasiswa tingkat akhir Program Studi Sarjana Kes. Masyarakat STIKes Dharma Husada. STIKes IMG 20190808 WA0028 150x150 Test bacaan Al Quran dan Asmaul Husna pada mahasiswa tingkat akhir Program Studi Sarjana Kes. Masyarakat STIKes Dharma Husada. STIKes Screenshot 20190810 120807 2 150x150 Test bacaan Al Quran dan Asmaul Husna pada mahasiswa tingkat akhir Program Studi Sarjana Kes. Masyarakat STIKes Dharma Husada. STIKes IMG 20190808 WA0027 150x150 Test bacaan Al Quran dan Asmaul Husna pada mahasiswa tingkat akhir Program Studi Sarjana Kes. Masyarakat STIKes Dharma Husada. STIKes

Screenshot 20190810 120715 150x150 Test bacaan Al Quran dan Asmaul Husna pada mahasiswa tingkat akhir Program Studi Sarjana Kes. Masyarakat STIKes Dharma Husada. STIKes

Program Studi Sarjana kesehatan masyarakat STIKes Dharma Husada Bandung, tidak hanya menjalankan pendidikan dan pengajaran yang berdampak pada peningkatan ilmu pengetahuan saja, namun juga peningkatan akhlak yang mulia. Apabila seseorang yang pada awalnya belum begitu mengetahui tentang ilmu agama, kemudian ia mempunyai niat untuk memperdalam ilmu agamanya, maka dengan seiring berjalannya waktu ia akan mengerti […]

Leave a Reply